back
EXTRA
1 December 2012

Overwinning op de alledaagsheid_De alledaagsheid heeft overwon

Tentoonstellingsboekje niet meer bij de hand? Bij deze de tekst behorend bij dit thema.

Het dagelijks leven in een gemeenschappelijk appartement (kommunalka) was niet gemakkelijk in de Sovjettijd. Afhankelijk van je status in de partij kreeg je met een tot vijf andere gezinnen een woonruimte toegewezen. Per gezin kwam dat neer op één kamer om in te wonen, te eten en te slapen. De overige voorzieningen in het appartement moesten gedeeld worden: de gang, de telefoon, het toilet, de douche en de keuken. Iedereen die ooit samen met andere mensen een huis heeft bewoond, weet dat het gemeenschappelijk gebruik van woonruimte stof genoeg geeft voor conflicten. Wie maakt het toilet schoon? Wie doet de afwas? Het gezamenlijk gebruik van keukens was voor Ilja Kabakov in de jaren tachtig van de vorige eeuw aanleiding om een serie werken te maken waarin het keukengerei centraal staat: een koekenpan, een vergiet, een rasp. Telkens wordt in de linkerbovenhoek van het werk de vraag gesteld: “Van wie is dit?” Dit was in die tijd eigenlijk een rare vraag omdat men in de Sovjet Unie al het privébezit wilde afschaffen. Eigenlijk hoorde die koekenpan van ons allemaal te zijn, zoals alles aan iedereen toebehoort. Maar als die pan al een week lang vies op het gemeenschappelijk aanrecht staat en er schimmel in begint te groeien, dan wordt de vraag naar de eigenaar toch nijpend. Bovendien zijn er dan aan dit eigendom ook consequenties verbonden. In de rechterbovenhoek van elk werk in deze serie staat telkens het antwoord van een medegebruiker van de keuken. De een weet niet van wie die pan is. De ander denkt dat dit de koekenpan van Andrei Pavlovitsj is. Maar er is nooit iemand die zegt: “Dit is van mij.”
De heldere interieurs en eenvoudige meubels die Lissitzky aan het begin van de eeuw ontwierp voor een hoopvolle gezamenlijke toekomst staan in schril contrast met het door Kabakov getoonde wijdverbreide ontwijken van persoonlijke verantwoordelijkheid en de talloze privé puinhopen die dit opleverde.

Van Abbemuseum

26 November 2012

Opknapbeurten in de stad Moskou

Gaat het bij opknapbeurten in de stad Moskou om het welzijn van de bewoners of de welvaart van de leiders? http://nos.nl/video/265519-zomercolumn-de-stoepen-in-moskou.html

Loes Janssen (Publieksbemiddeling Van Abbemuseum)

pagina
1

Uw verhaal:

We nodigen u uit om dit verhalen archief aan te vullen met eigen ervaringen en anekdotes. Misschien bent u zelf afkomstig uit Rusland, heeft u familie in de Oekraïne of bent u op vakantie geweest in Estland? Uw verhaal krijgt een plekje op de website, waar ook de ervaringen van anderen terug te vinden zijn.

Naam:


E-mailadres


Uw bijdrage: